Om Lønskolen - din udbyder af kurser inden for løn og HR

Bliv fuldt uddannet i løn og få en rabat på 5.475 kr.

Danløn Lønuddannelse 2024

Vil du klædes på til at arbejde med løn, komme i dybden med Danløn og samtidig blive klar til at håndtere de mange juridiske discipliner, der ofte følger med arbejdet som lønbogholder? Så er Danløn Lønuddannelse 2024 noget for dig. Uddannelsen, som er sammensat af i alt 7 kursusdage og løber fra februar til juni 2024, giver dig ikke blot en solid viden om de enkelte fagdiscipliner, men også en unik mulighed for straks at omsætte de nyerhvervede færdigheder til praksis i lønsystemet.

Kursusdag 1 og 2

Lønkursus modul 1 + Danløn grundkursus

På grundforløbet kombinerer vi Lønkursus modul 1 med grundkurset i Danløn. På lønkurset kommer du gennem alle vigtige dele af lønbehandlingen og får det store overblik over de regler, der knytter sig til lønbehandlingen. På grundkurset i Danløn får du en introduktion til lønsystemet med fokus på oprettelse af konto, virksomhed og medarbejdere, og hvordan du laver en standardlønberegning.

Kurset afholdes over to dage - den 7. og 8. februar 2024.

Kursusdag 3 og 4

Lønkursus modul 2 + Videregående kursus i Danløn

På det videregående forløb i løn kombinerer vi Lønkursus modul 2 med det videregående kursus i Danløn. På lønkurset kommer du i dybden med lønberegningen og lærer om blandt andet personalegoder, pension og statistik.

På anden kursusdag lærer du endnu mere om Danløn og de mange muligheder som for eksempel tilbageførsel af lønsedler, håndtering af forskudsferie og integration til dit regnskabsprogram.

Kurset afholdes over to dage - den 12. og 13. marts 2024.

Kursusdag 5

Finanskontering og Danløn HR

På kurset om finanskontering får du en generel introduktion til, hvordan du konterer virksomhedens lønomkostninger og holder regnskabet i balance. Herefter følger vi op med et kursus i Danløn HR, hvor du lærer om, hvordan du bruger de integrerede kontraktskabeloner, håndterer dokumenter i overensstemmelse med GDPR, registrerer fravær og opretter påmindelser.

Kurset afholdes den 8. april 2024.

Kursusdag 6

Kontrakter, overenskomster og ferie

På dette kursus lærer du at håndtere de vigtige juridiske discipliner, der ofte følger med lønarbejdet. Vi gennemgår overenskomster og giver dig det fulde overblik over den nye ferielov. Selvfølgelig kommer vi også ind på loven om ansættelsesbeviser, der netop er blevet skærpet.

Kurset afholdes den 15. maj 2024.

Kursusdag 7

Barsel og sygdom

På kurset om barsel og sygdom får du overblik over regler, forpligtelser, rettigheder og muligheder ved barsel og sygdom. På kurset om barsel kommer du også i dybden med barselsfonde og refusion, og så vil vi naturligvis have fuld fokus på de nye barselsregler.

På kurset om sygdom kommer vi ind på kravene til både kommunen, arbejdsgiver og medarbejder, såvel som hvordan I i virksomheden kan arbejde med nedbringelse af sygefravær.

Kurset afholdes den 11. juni 2024.

 

Det praktiske

Alle kurser afholdes på adressen Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød fra klokken 9.00 til 16.00.

Pris

Prisen for lønuddannelsen 2024 er 25.000,- ekskl. moms.

Det får du med i prisen

Vi sørger for fuld forplejning alle kursusdage.

Du får kursusmateriale udleveret, og efter sidste kursusdag får du også et kursusbevis.

Undervisningsform

Kurserne foregår som fællesundervisning, og du får som deltager stillet en computer til rådighed af Lessor på de dage, hvor det er påkrævet.

Der vil højst være 10 deltagere på holdet, så der er god tid og mulighed for sparring og dialog undervejs på kurset.

Særlige kursusbetingelser

Som følge af tilmeldigen vil du modtage en faktura på dit køb af Danløn Lønuddannelse 2024. Vores afbestillingsbetingelser gælder lønuddannelsen som helhed og ikke hvert enkelt kursus i lønuddannelsen. Det betyder, at du kan tilbageføre dit køb og afmelde dig den samlede  lønuddannelse i henhold til vores almindelige kursusbetingelser på baggrund af den første kursusdato.

Tilmelding

kurser, services, events og produkter inden for løn og personaleadministration fra Lønskolen og Lessor Group. Jeg er oplyst om, at jeg kan tilbagekalde mit samtykke, og jeg har læst privatlivspolitikken.