Nyt kursus i lønbogholderi

Bliv skarp på finanskontering af lønsedlen

Arbejder du med løn, og har du brug for at blive skarpere på, hvordan du konterer lønomkostningerne, så regnskabet bliver korrekt?

På Lønskolens kursus i finanskontering af lønomkostninger får du en bedre forståelse for dine udgiftsposter – og dermed også et pålideligt overblik over dit lønregnskab - ligesom vi vejleder dig i, hvordan du afstemmer en lønseddel.

Med ny viden og et bedre overblik over lønregnskabet vil du effektivt kunne kontere virksomhedens lønomkostninger og holde regnskabet i balance. Kurset hjælper dig med at danne et korrekt nutidsbillede af virksomhedens lønomkostninger og skyldige poster.

På kurset lærer du om

På vores bogføringskursus får du en masse brugbar viden om lønbogholderi med hjem i tasken. Du lærer blandt andet, hvordan du:

  • afstemmer en lønseddel
  • hensætter diverse lønomkostninger, og hvad du skal være opmærksom på
  • afstemmer og hensætter medarbejdernes feriepenge
  • afstemmer A-skat og AM-bidrag
  • konterer lønomkostningerne
  • holder debet og kredit i balance i lønregnskabet

Undervejs i kurset får du en opgave, hvor du får afprøvet dine nyerhvervede færdigheder.

Et tilbud til dig, der bruger LessorLøn

Har du brug for både at få styr på reglerne, opnå faglig viden og se, hvordan finanskonteringen fungerer i LessorLøn, kan du med fordel tilmelde dig Lønskolens kombinerede kursus i finanskontering, hvor dette fysiske kursus suppleres med to digitale kurser i henholdvis opstart og vedligehold af finanskontering i LessorLøn.

Vil du have hele pakken?

Vær også opmærksom på, at vi også udbyder kurset som en del af en kursuspakke i løn, hvori både et grundlæggende og et uddybende lønkursus såvel som kurser i beregning af personalegoder og håndtering af ferieloven også indgår. Du sparer 3.500 kr. ved at købe hele kursuspakken.  

Det praktiske

Kurset i finanskontering varer en halv dag fra kl. 9.00 til 12.00.

Pris

2.500,00 kr. ekskl. moms

Det får du med i prisen

Undervisningsmaterialer og en let morgenmad før kursusstart er inkluderet i prisen.

Undervisningsform

Din underviser på kurset er Lone Bahne.

Kurset foregår som klasseundervisning. Vi ønsker et maksimum på 15 deltagere på holdene, så der er god tid til hver enkelte og mulighed for sparring og dialog undervejs på kurset.

Online via Teams

Som noget nyt udbyder vi nu også kurset online via Microsoft Teams. Online kurserne foregår, ligesom de fysiske kurser, i tidsrummet fra kl. 9:00 til 12:00.

Tilmelding

I vores tilmeldingsformular kan du se, hvor og hvornår kurset afholdes. Vælg det sted og den dato, som passer dig bedst og udfyld derefter tilmeldingsformularen.

Vi anbefaler, at du læser vores kursusbetingelser, inden du deltager i et kursus.

Tilmelding

kurser, services, events og produkter inden for løn og personaleadministration fra Lønskolen og Lessor Group. Jeg er oplyst om, at jeg kan tilbagekalde mit samtykke, og jeg har læst privatlivspolitikken.