Danløn videregående kursus

Det videregående kursus i Danløn henvender sig til dig, som har været på Danløn Grundkursus eller allerede kender lønsystemet, men ønsker en dybere forståelse for detaljerne omkring de enkelte funktioner, rettelser, Danløn-app og meget andet.

Når du deltager på Danløn videregående kursus, får du en kort gennemgang af de vigtigste basisfunktioner. Derefter går vi mere i dybden inden for udvalgte funktioner for den erfarne lønbogholder.

Dagen vil byde på forskellige opgaver, som du løser i testmiljø på lønsystemet, og du får mulighed for at afprøve nogle af de gennemgåede emner. På dette kursus får du opgaver med lidt mere kringlede problematikker end på grundkurset.

Du kan vælge mellem flere lokaliteter og datoer.

I løbet af kurset lærer du om

På Danløn videregående kursus går vi i dybden med lønsystemet, og du kommer blandt andet hjem med viden om, hvordan du:

  • laver rettelser og tilbagefører en lønseddel
  • kan benytte de nyeste funktioner i Danløn
  • laver en filindlæsning
  • laver en feriedifferenceberegning og håndterer forskudsferie
  • arbejder med Danløn-app
  • opsætter en bogføringsfil og integrerer Danløn til dit regnskabsprogram

 

Dine forudsætninger

Kurset henvender sig til dig som har været på Danløn Grundkursus, eller som allerede har erfaring inden for løn og kendskab til Danløn.

Det praktiske

Danløn videregående kursus er et heldagskursus fra kl. 9.00 til 16.00.

Pris

Det koster kr. 4.495,- ekskl. moms.

Det får du

Vi sørger for fuld forplejning til dig hele dagen inkl. en let morgenmad før kurset begynder. Så mød gerne ind til morgenmad kl. 8.45.

Du får naturligvis også kursusmateriale og et kursusbevis.

Undervisningsform

Du vil blive undervist af Heidi Andersen

Vi kombinerer almindelig klasseundervisning med gruppearbejde. Du får praktiske opgaver, og vi lægger op til spørgsmål og dialog blandt deltagerne.

Vi ønsker højst omkring 10 deltagere på kurset, så der er god tid til hver deltager og mulighed for sparring undervejs.

Tilmelding

Du kan se de aktuelle datoer og steder for kurset i tilmedlingsformularen. 

Vi anbefaler, at du læser vores kursusbetingelser, inden du deltager i kurset.

Hvis du har spørgsmål til Danløn-kurset, er du velkommen til at skrive til kursus@lonskolen.dk.

Tilmelding

Dit udbytte af kurset

  • Let og kort gennemgang af de vigtigste basisfunktioner
  • Grundig gennemgang af de mere komplekse ting
  • Lær at løse nogle af de mere kringlede opgaver i Danløn
  • Kom i dybden med Danløn - tag evt. kurset som opfølgning på grundkurset