Når en medarbejder skal på barsel

Alle virksomheder oplever fra tid til anden, at der er medarbejdere, der skal på barsel eller have forældreorlov. Men hvad har de ret til? Og kan eller vil vi tilbyde dem noget mere?

Få et overblik over reglerne og mulighederne i forbindelse med barsel og orlov – for både far og mor. Når du deltager på dette kursus, vil du få et indblik i reglerne for barsel og orlov - med særligt fokus på de nye barselsregler, der trådte i kraft den 1. juli 2022, og som gælder for børn født den 2. august 2022 eller senere.

På kurset vil vi gennemgå,

  • hvilke lovregler er der for afholdelse af barsel og orlov?
  • hvilken betaling der er forbundet med barsel og orlov?
  • hvad arbejdsgiver kan få refunderet ved barsel og orlov?
  • hvad vi skal tage stilling til, hvis vi vil have en barselspolitik?
  • best practice på området

Du får følgende med hjem fra kurset

  • et indblik i de lovregler, der regulerer rettighederne til at holde fri under barsel og orlov
  • et indblik i regelsæt, der hjemler de økonomiske rammer for betaling under barsel og orlov
  • information om barselsfonde
  • information om muligheder for at give medarbejderne noget ekstra og gennemgang af best practice på området - altså hvad gør andre?
  • information om muligheder og krav for at kunne få refusion

Vil du have hele pakken?

Vær opmærksom på, at vi også udbyder kurset som en del af en kursuspakke i HR, hvori et kursus om reglerne ved sygdom, ansættelseskontrakter og funktionærers rettigheder også indgår. Du sparer 2.000 kr. ved at købe hele kursuspakken.  

Det praktiske

Når en medarbejder skal på barsel er et halvdagskursus og varer fra kl. 9.00 til 12.00.

Pris

2.500,00 kr. ekskl. moms

Undervisningsform

Din underviser på kurset er Senior Manager, cand. jur. Mette Nørlem, og kurset afholdes online via Microsoft Teams. 

Tilmelding

I vores tilmeldingsformular kan du se, hvornår kurset afholdes. Vælg den dato, som passer dig bedst og udfyld derefter tilmeldingsformularen.

Vi anbefaler, at du læser vores kursusbetingelser, inden du tilmelder dig et kursus.

Tilmelding

kurser, services, events og produkter inden for løn og personaleadministration fra Lønskolen og Lessor Group. Jeg er oplyst om, at jeg kan tilbagekalde mit samtykke, og jeg har læst privatlivspolitikken.