Privatlivspolitik for Lessor A/S

Denne privatlivspolitik omhandler Lessors aktiviteter som dataansvarlig. Når Lessor behandler personoplysninger om vores kunders medarbejdere i Lessor-løsningerne, agerer Lessor som databehandler og er underlagt de vilkår, der fremgår af den databehandleraftale, vi har indgået med vores kunder.

1 Lessor A/S' aktiviteter som dataansvarlig

1.1 Når du benytter Lessor A/S' hjemmeside eller i øvrigt kontakter Lessor, behandler Lessor A/S som dataansvarlig forskellige personoplysninger om dig.

1.2 I denne privatlivspolitik kan du læse om, hvordan vi i Lessor behandler oplysninger om dig som selvstændig dataansvarlig. Denne privatlivspolitik gælder for vores indsamling og behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af www.lessor.dk, når du kontakter os med henblik på at modtage support, når du i øvrigt kontakter os, samt når vi modtager oplysninger om dig fra tredjemand.

1.3 Du er altid velkommen til at kontakte os på info@lessor.dk, hvis du har spørgsmål angående vores behandling af personoplysninger. Se også punkt 9 nedenfor, hvor vi beskriver dine rettigheder og har angivet yderligere kontaktoplysninger.

2 Vores behandling af personoplysninger, som du giver os ved brug af kontaktformularer på vores hjemmeside eller på anden måde kommunikerer til os

2.1 Når du kontakter os via kontaktformularer på vores hjemmeside eller i forbindelse med andre henvendelser, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler blandt andet disse oplysninger for at kunne behandle og besvare din henvendelse.

2.2 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 2.1 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er vores behandling og besvarelse af din henvendelse. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.3 Såfremt du benytter en af vores kontaktformularer, hvis du i en henvendelse viser interesse for et af vores produkter, eller hvis du henvender dig på vegne af en virksomhed, kan vi også registrere dig og de oplysninger, du giver os, i vores CRM-system som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores produkter. Du vil da blive registreret som en kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

2.4 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 2.3 er forfølgelsen af vores legitime interesser. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores produkter, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, samt (ii) vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

2.5 Vi kan også benytte din henvendelse, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere. Vi kan også anvende dine kontaktoplysninger i forbindelse med udarbejdelse af spørgeundersøgelser samt de personoplysninger, vi måtte modtage, hvis du deltager i spørgeundersøgelsen.

2.6 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 2.5 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3 Vores brug af personoplysninger, som du giver os i forbindelse med support

3.1 Når du kontakter os for at modtage support til brugen af vores produkter, vil din henvendelse nogle gange indeholde personoplysninger, fx kontaktinformationer, din tilknytning til en bestemt virksomhed eller andre personoplysninger, som du måtte give os. Vi behandler disse oplysninger for at kunne yde den support, du beder om.

3.2 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 3.1 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er behandlingen og besvarelsen af din henvendelse og dermed ydelsen af den support, vi har aftalt at yde med den virksomhed, som du repræsenterer. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3.3 I nogle tilfælde kan vi også registrere dig og eventuelt nogle af oplysningerne, du giver os, i vores CRM-system som et potentielt lead eller repræsentant for en virksomhed, så vi kan kontakte dig med oplysninger om og tilbud på vores produkter. Du vil da blive registreret som en kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer.

3.4 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 3.3 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesser er (i) det potentielle salg af vores produkter, vi kan opnå ved senere at benytte oplysningerne til at rette henvendelse til dig om vores produkter, samt (ii) vores interesse i at kunne kontakte dig som kontaktperson for den virksomhed, du repræsenterer. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

3.5 Vi kan også benytte din henvendelse, og dermed personoplysninger indeholdt deri, som led i optimeringen af vores nuværende services eller til udviklingen af nye services, fx ved at udarbejde statistik over modtagne henvendelser eller foretage anonymisering af modtagne henvendelser for at kunne benytte dem senere.

3.6 Vores hjemmel til at behandle oplysninger som beskrevet i punkt 3.5 er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er den potentielle optimering af vores nuværende services eller udvikling af nye services, som behandlingen forsøger at opnå. Retsgrundlaget et databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

4 Vores behandling af personoplysninger, når du tilmeldes eller tilmelder dig et kursus

4.1 Når du eller andre tilmelder dig et kursus, behandler vi dine kontaktoplysninger, fx dit navn, din e-mailadresse, din virksomhedstilknytning og andre oplysninger, som vi konkret modtager. Dette kan eksempelvis også være oplysninger om bestemte madpræferencer, såfremt vi skal stå for beværtning i forbindelse med kurset. Vi gør dette for at kunne levere dig det kursus, du er tilmeldt.

4.2 Vores hjemmel til at behandle oplysninger er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er, at behandlingen af personoplysningerne er nødvendig for, at vi kan levere det kursus, som vi har aftalt at levere med den virksomhed, du deltager på vegne af. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

4.3 Såfremt din tilmelding sker på vegne af dig selv og dermed ikke på vegne af en virksomhed, er vores hjemmel i stedet, at behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af den aftale, vi indgår med dig om leveringen af et kursus. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

5 Vores behandling af personoplysninger, når du tilmelder dig et nyhedsbrev

5.1 Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, registrerer vi din e-mailadresse og eventuelle andre kontaktinformationer, som kan udgøre personoplysninger, for at kunne sende vores nyhedsbreve og tilbud til dig.

5.2 I nogle tilfælde registrerer vi også andre oplysninger, som du konkret giver os.

5.3 Vi bruger disse yderligere oplysninger til at kunne individualisere de tilbud og nyheder, vi sender til dig.

5.4 Vores hjemmel til ovennævnte behandling er det samtykke, du giver, når du tilmelder dig vores nyhedsbrev. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

5.5 Du kan altid tilbagekalde dit samtykke. Dette kan fx ske ved at du henvender dig til os via kontaktoplysningerne angivet i punkt 10.1 nedenfor.

6 Vores behandling af personoplysninger i forbindelse med din brug af www.lessor.dk

6.1 Vores hjemmeside anvender cookies og lignende teknologier til at indsamle og behandle oplysninger om vores besøgendes brug af vores hjemmeside og ydelser. Ønsker du at vide mere om brug af cookies og lignende teknologier, kan du læse herom i vores cookiepolitik.

6.2. Når der placeres cookies lignende teknologier på dit terminaludstyr, kan der ske behandling og videregivelse til vores samarbejdspartnere af dine personoplysninger, fx oplysninger om din IP-adresse. Vores hjemmel til at behandle disse oplysninger er forfølgelsen af vores legitime interesse. Vores legitime interesse er, at oplysningerne er nødvendige for, at vi kan udarbejde statistik over vores besøgendes brug af vores hjemmesiden, optimere vores hjemmeside og markedsføre vores ydelser over for relevante besøgende. Retsgrundlaget er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

7 Videregivelse og overladelse af personoplysninger

7.1 Vi videregiver som udgangspunkt ikke personoplysninger omfattet af denne privatlivspolitik til tredjemand uden dit samtykke, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til loven, eller hvis det sker for at forfølge de ovenfor beskrevne formål. Eksempelvis kan vi videregive dit navn til en tredjepart, hvis denne tredjeparts lokaler skal benyttes til afholdelse af et kursus, som du skal deltage i. Vores hjemmel til sådan videregivelse er da den samme som beskrevet ovenfor i forhold til vores egen behandling.

7.2 Vi overlader i en række tilfælde behandlingen af dine personoplysninger til vores databehandlere. Dette er eksempelvis tilfældet, når vi lader vores data blive hostet hos en ekstern leverandør, og når vi lader en anden virksomhed varetage driften af vores hjemmeside. Vores databehandlere behandler udelukkende dine personoplysninger i henhold til vores instruks, og vi indgår altid databehandleraftaler med vores databehandlere. Vi anvender fortrinsvist anerkendte og modne databehandlere som fx Microsoft, der er i stand til at stille tilstrækkelige garantier i form af ekspertise, pålidelighed og ressourcer til implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for de personoplysninger, som de behandler på vegne af os.

7.3 Vi anvender bl.a. databehandleren Episerver, der leverer en række ydelser i forbindelse med driften af vores hjemmeside. Episerver sikrer, at behandlingen af personoplysninger foregår inden for EU/EØS, men undtagelsesvist kan det ske, at Episervers koncernselskaber uden for EU/EØS behandler personoplysninger på vegne af os. Du kan læse mere om, hvilke lande det drejer sig om, på https://www.optimizely.com/trust-center/

7.4 Hvis vores databehandlere undtagelsesvist behandler personoplysninger på vegne af os i et tredjeland, sikrer vi altid, at det nødvendige lovpligtige overførselsgrundlag er på plads. Vi har fx indgået EU standardkontrakter om overførsel til databehandlere i tredjelande med Episervers koncernselskaber uden for EU/EØS. Se nærmere på https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=DA.

8 Opbevaring af dine personoplysninger

8.1 Vi behandler dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, hvortil personoplysningerne blev indsamlet. Se skemaet nedenfor for konkrete slettefrister:

Oplysninger og formål med behandling

Opbevaringsperiode efter indsamling

Oplysninger om leads der behandles med henblik på bl.a. potentielt salg af produkter

Oplysningerne slettes senest 5 år efter indsamling, medmindre den virksomhed, kontaktpersonen repræsenterer, er blevet kunde hos os.

Kontaktoplysninger modtaget i forbindelse med support

Oplysningerne slettes senest 1 år, efter supportsagen er afsluttet.

Oplysninger modtaget i forbindelse med kursustilmelding

Oplysningerne slettes efter 6 år.

Oplysninger modtaget i forbindelse med tilmelding til nyhedsbrev

Oplysningerne opbevares af dokumentationshensyn i en periode på 2 år, efter samtykke til modtagelse af nyhedsbreve er trukket tilbage.

Oplysninger indsamlet ved brug af cookies mv.

Oplysningerne slettes senest 2 år efter seneste besøg på hjemmesiden.

 

9 Dine rettigheder

9.1 Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

- Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

- Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

- Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

- Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

- Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

- Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

- Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

9.2 For alle henvendelser om udøvelse af dine rettigheder kan du blot rette henvendelse via kontaktoplysningerne angivet i punkt 10.1.

10 Kontakt

10.1 Såfremt du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os via:

Lessor A/S, CVR-nr. 24240010, Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød, e-mail info@lessor.dk, telefon 48 16 60 00

10.2 Du kan også kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DPO), DPO Danmark, på 7734 4600 eller dpo@dpo-danmark.dk.

10.3 Såfremt du vil indgive en klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre dette til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på https://www.datatilsynet.dk/kontakt

Lessor Group som koncern dækker over selskaberne og deres tilhørendes brands: Lessor Group ApS, Danske Lønsystemer A/S, Lessor A/S, Emply ApS og Emply International ApS.