29 mar 2023

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Fysisk, digitalt eller online-kursus: hvad skal jeg vælge?

I gamle dage, hvilket ikke er så længe siden endda, var et kursus en uddannelsesaktivitet, der foregik i et klasseværelse. Der var en underviser til stede og kursister fra andre virksomheder. Man spiste en fælles frokost, der var tid til snak og spørgsmål, og kl. 16 gik man hjem - oftest med flotte mapper med kursusmateriale i muleposen. Sådan er det stadig. Men i dag er det velkendte fysiske kursus langt fra den eneste mulighed for at tilbyde undervisning.

Efter teknologiens indtog byder nye formater sig til i form af digitale kurser, online-kurser og webinarer. Og i takt med, at de mange alternativer er opstået, er spørgsmålene naturligvis også begyndt at trænge sig på. Hvad skal jeg vælge, og hvornår og hvorfor skal jeg vælge den ene type kursus frem for den anden type? Læs med her. Vi kigger på fordele og ulemper ved de mange muligheder.

Det fysiske kursus - hvor mennesker mødes og lærer i fællesskab

Det fysiske kursus har én altoverskyggende fordel. Muligheden for direkte interaktion med underviseren og andre kursister - med alt, hvad det fører med sig af aktiviteter, påvirkninger og inspiration.

Det fysiske kursus er samtidig fleksibelt i sin undervisningsform og giver mulighed for afklaring, spørgsmål og fordybelse, hvor det er nødvendigt. Underviseren kan fokusere på præcis det, der er interessant og relevant for jer. Du kan udveksle erfaringer med de andre kursister, og du har mulighed for at skabe netværk, som du kan få glæde af på både kort og lang sigt.

Det digitale kursus - hvor tid og sted ophører

Tilmelder du dig et digitalt kursus, giver kursusudbyderen dig adgang til et digitalt læringssystem. Det betyder, at du kan tage kurset på præcist det tidspunkt og sted, der passer dig. Du kan gennemgå kurset i dit eget tempo, og du kan gentage det, så ofte du har lyst. Er kurset modulopbygget, vil du have endnu bedre mulighed for at fokusere på præcis det, der interesserer dig, eller den isolerede kompetence, du mangler. Undervisningen er struktureret, og eventuelt kursusmateriale er samlet ét sted - i digital form.  

Der er samtidig både tid og penge at spare, da et digitalt kursus ofte er billigere end det tilsvarende fysiske kursus, og du ikke behøver spekulere på transport. 

Online-kurset - hvor to verdener mødes

Online-kurset lægger sig mellem det fysiske og det digitale kursus. Både i sin form - og hvad angår fordele og ulemper.

Kurset afvikles på et fastsat tidspunkt, og underviseren vil være direkte tilgængelig. På den måde minder online-kurset meget om det fysiske kursus. Dog er de fleste online-kurser kendetegnet ved en højere grad af envejs-kommunikation og mindre dialog. Der vil som regel være mulighed for at stille spørgsmål undervejs - enten direkte eller i en chat.

Et online-kursus bliver som regel optaget, hvilket giver dig mulighed for at tilgå det på et senere tidspunkt - og lige så tit, du har lyst.

Hvilken kursusform skal jeg vælge?

Faktum er, at fordelene ved den ene kursus er lig ulemperne ved det andet kursus - og omvendt. Det er derfor svært at give et entydigt svar på, hvad der er bedst at vælge, og hvor indlæringen er mest effektiv.

Det, som vi derimod med sikkerhed ved, er, at vi alle sammen lærer forskelligt og har brug for forskellige typer af input for at lære optimalt.  

Om du skal vælge et fysisk kursus, et digitalt kursus eller et online-kursus afhænger naturligvis af blandt andet dine faglige forudsætninger, din tid og din virksomhed - men ikke mindst af dig og dine præferencer.  

Hvad tilbyder Lønskolen?

Lønskolen tilbyder en række kurser både fysisk og online. Det drejer sig om

Vælger du et online-kursus, kan du være sikker på, at det bliver lige så inspirerende og lærerigt som det fysiske kursus, da Lønskolens undervisere alle er uddannet i at undervise i begge kursusformer.

Uanset hvad der er det rigtige for dig, og hvilken kursusform du vælger, glæder vi os til at byde dig velkommen på Lønskolen.

Emner:

Læring

Relaterede artikler