02 aug 2023

Susanna Christina Møller

Content Creator

'Løn - det klarer systemet vel?'

'Er det egentlig ikke bare at trykke på en knap?' Udsagn som disse hører man faktisk ikke så sjældent. Som lønbogholder er du selvfølgelig helt klar over, at virkeligheden er en ganske anden. Løn er ikke bare noget, som enhver kan sætte sig ned og ordne. En lang række love og regler knytter sig til løndisciplinen, og de bliver tit ændret. Og da end ikke det bedste lønsystem vil kunne tage højde for alt, er en vis viden om løn ikke blot rar at have, men også nødvendig.

Selvfølgelig er det muligt at lave korrekt løn uden at kende til enhver bestemmelse og enhver paragraf. Men både for dig som lønbogholder og for de kolleger, du laver løn for, kan det være en stor fordel med et dybere kendskab til disciplinen. Det gør dig i stand til bedre at gennemskue, om der skulle være fejl i lønafregningen - og du vil bedre kunne svare på de spørgsmål til lønnen, der måtte komme fra dine kolleger.

 

Lone Bahne, som underviser på Lønskolens lønkurser, uddyber: 'Vigtigheden af at kende til løn kan næsten ikke overvurderes. Det er en betydelig opgave at være ansvarlig for, at kollegerne får penge på kontoen hver måned. Jeg ville ønske, der havde været et tilbud som Lønskolen, dengang jeg skulle lære om løn.' Og om lønkurserne som uddannelsestilbud fortæller hun: 'Der findes ingen formel uddannelse i løn. De fleste lønbogholdere bliver derfor sidemandsoplært, og her er Lønskolen et rigtigt godt supplement.'

Viden om løn - derfor!

Løn er naturligvis vigtigt at kende til af den helt indlysende årsag, at kollegerne med rette kan forvente, at lønberegningen er korrekt. Og det kan blive dyrt for virksomheden, hvis der er fejl i beregningen.

'Der kan blive tale om skyldige beløb både til medarbejderen og til myndighederne,' forklarer Lone og fortsætter: 'For lidt løn medfører selvfølgelig en efterbetaling til medarbejderen, men er der samtidig tale om brud på en overenskomst, skal der også betales bod. Det er rigtig ærgerligt, men har du styr på reglerne, er du hjulpet godt på vej – uanset om det drejer sig om beregning af ATP, beskatning af personalegoder eller noget helt tredje. 

Hvordan kan Lønskolen hjælpe dig?

Lone fortæller gerne om, hvordan Lønskolen kan hjælpe dig, der gerne vil vide mere om løn: 'På Lønskolen kommer vi først og fremmest hele vejen rundt om løndisciplinens mange områder. Og selvom vi har mange punkter på programmet, er der stadig tid til spørgsmål og fordybelse. Men selvfølgelig er det ikke ren teori det hele. Vi gør meget ud af konkrete opgaver, som deltagerne skal løse i grupper. For eksempel skal de ud fra oplysninger om fradrag og trækprocent selv beregne lønnen for en medarbejder. Det er både populært og meget givtigt - og derfor bruger vi også meget tid på det.'

Er du ny inden for lønfaget, eller vil du gerne opdateres inden for faget, anbefaler vi, at du tager kurset Lønkursus - ny inden for løn. Har du allerede erfaring med bogføring og lønafregning, kan du have glæde af kurset Lønkursus - for den erfarne lønbogholder.

På Lønskolen går vi også i dybden med de områder, der kræver ekstra opmærksomhed, og udbyder derfor særlige kurser i Finanskontering og i Ferieloven.

Lønområdet står aldrig stille

Vi sørger selvfølgelig for altid at være opdateret i forhold til regler, satser og nyeste lovgivning. Men da der ofte kommer nye regler inden for lønområdet, kan det godt svare sig at genbesøge kurserne med jævne mellemrum. 

Lone supplerer: 'Lønområdet står aldrig stille, og myndighederne stiller konstant større krav til indberetning.'

Der er mange gode grunde til at vide en masse om løn. Og på vores kurser får du ikke blot værdifuld og brugbar indsigt, men også muligheden for at sparre og udveksle erfaringer med andre lønbogholdere.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Lønskolen.

Emner:

Love og regler Læring Lønadministration

Relaterede artikler