Kursister rækker hænderne i vejret

Bliv fuldt uddannet i løn og få en rabat på 6.965 kr.

LessorLøn Lønuddannelse efterår 2024

Vil du klædes på til at arbejde med løn, komme i dybden med LessorLøn og samtidig blive klar til at håndtere de mange juridiske discipliner, der ofte følger med arbejdet som lønbogholder? Så er LessorLøn Lønuddannelse noget for dig. Uddannelsen, som er sammensat af i alt 7 kursusdage og løber fra september til december 2024, giver dig ikke blot en solid viden om de enkelte fagdiscipliner, men også en unik mulighed for straks at omsætte de nyerhvervede færdigheder til praksis i lønsystemet.

Kursusdag 1

Grundforløb løn

Første kursusdag deltager du i Lønkursus modul 1, hvor du kommer gennem alle de grundlæggende aspekter af lønbehandlingen og får det store overblik over de love og regler, der knytter sig til lønbehandlingen. Du lærer blandt om, hvordan en lønseddel er sammensat, og hvordan du beregner den. Vi kommer også ind på ferie og feriefridage såvel som afstemninger og eIndkomst. Med din nye viden vil du kunne spare tid lønbogholderiet og samtidig øge kvaliteten af arbejdert med lønafregning.

Kurset afholdes den 3. september 2024.

Kursusdag 2 og 3

Videregående forløb løn + LessorLøn Basis

På det videregående forløb i løn kombinerer vi Lønkursus modul 2 med grundkurset i LessorLøn. På Lønkursus modul 2, som afholdes på første kursusdag, kommer du i dybden med lønberegningen og lærer om blandt andet personalegoder, pension og statistik.

På anden kursusdag handler det om LessorLøn, som du får en introduktion til med fokus på oprettelse af medarbejdere, indberetning af fraværs- og orlovsregistreringer, korrektur og de forskellige faser i lønkørslen.

Kurset afholdes over to dage - den 2. og 3. oktober 2024.

Kursusdag 4 og 5

Finanskontering & kontrakter, overenskomster og ferie

På det kombinerede kursus i finanskontering, som afholdes på første kursusdag, starter vi med en generel introduktion til, hvordan du konterer virksomhedens lønomkostninger og effektivt holder regnskabet i balance, og følger op med opstart og vedligehold af finanskonteringen i LessorLøn.

På anden kursusdag gennemgår vi forskellige typer overenskomster, vi giver dig det fulde overblik over den nye ferielov såvel som gode råd til håndteringen af den og kommer selvfølgelig også ind på loven om ansættelsesbeviser.

Kurset afholdes over to dage - den 12. og den 13. november 2024.

Kursusdag 6 og 7

LessorLøn videregående & barsel og sygdom

På første kursusdag lærer du endnu mere om LessorLøn og de mange funktioner og muligheder som for eksempel opsætning af lønarter og håndtering af aperiodiske lønkørsler.

På kurset om barsel og sygdom får du overblik over regler, forpligtelser, rettigheder og muligheder i forbindelse med medarbejderes barsel og sygdom. Vi har naturligvis fuld fokus på de nye barselsregler, der trådte i kraft den 1. juli sidste år.

Kurset afholdes over to dage - den 3. og 4. december 2024.

 

Det praktiske

Alle kurser afholdes på adressen Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød fra klokken 9.00 til 16.00.

Pris

Prisen for LessorLøn Lønuddannelse efterår 2024 er 28.000,- kr. ekskl. moms.

Det får du med i prisen

Vi sørger for fuld forplejning alle kursusdage.

Du får kursusmateriale udleveret, og efter sidste kursusdag får du også et kursusbevis.

Undervisningsform

Kurserne foregår som fællesundervisning, og du får som deltager stillet en computer til rådighed af Lessor på de dage, hvor det er påkrævet.

Der vil højst være 10 deltagere på holdet, så der er god tid og mulighed for sparring og dialog undervejs på kurset.

Særlige kursusbetingelser

Som følge af tilmeldigen vil du modtage en faktura på dit køb af LessorLøn Lønuddannelse efterår 2024. Vores afbestillingsbetingelser gælder lønuddannelsen som helhed og ikke hvert enkelt kursus i lønuddannelsen. Det betyder, at du kan tilbageføre dit køb og afmelde dig den samlede  lønuddannelse i henhold til vores almindelige kursusbetingelser på baggrund af den første kursusdato.

Tilmelding

kurser, services, events og produkter inden for løn og personaleadministration fra Lønskolen og Lessor Group. Jeg er oplyst om, at jeg kan tilbagekalde mit samtykke, og jeg har læst privatlivspolitikken.