Kombineret fysisk kursus i finanskontering

Vil du blive endnu skarpere på finanskontering af lønomkostningerne og samtidig lære, hvordan du finanskonterer i LessorLøn? Så har vi sammensat et spændende kursustilbud til dig.

Kursustilbuddet består af to fysiske halvdagskurser, som bliver afviklet samme dag.

På det første halvdagskursus, som afholdes om formiddagen, får du en generel introduktion til, hvordan du konterer virksomhedens lønomkostninger og holder regnskabet i balance.

På det andet halvdagskursus, som afholdes om eftermiddagen, lærer du om opstart og vedligehold af finanskontering i LessorLøn.

 

Ved at kombinere det generelle kursus i finanskontering med det produktspecifikke kursus i finanskontering får du mulighed for straks at omsætte teori til praksis i LessorLøn.

Efter endt kursusforløb vil du vide, hvordan du

  • sætter finanskonteringen op
  • tilknytter finanskonti til lønarter
  • anvender bogføringsgrupper og andre finansfordelinger
  • afstemmer en lønseddel i forhold til finansopsætningen
  • konterer og hensætter lønomkostninger og feriepenge
  • holder balance i lønregnskabet

 

Det praktiske

Det fysiske kursus i finanskontering afholdes som et heldagskursus med 1. del fra kl. 9.00 til 12.00 og 2. del fra kl. 12:45 til 15:45.

Pris

4.995,00 kr. ekskl. moms

Det får du med i prisen

Undervisningsmaterialer samt fuld forplejning hele dagen er inkluderet i prisen.

Undervisningsform

Kurset foregår som klasseundervisning. Vi ønsker et maksimum på 10 deltagere på holdet, så der er god tid til hver enkelt og mulighed for sparring og dialog.

Der veksles mellem oplæg til emner og selvstændig opgaveløsning.

Dine undervisere på kurset er Lone Bahne og Niels Ole Thomsen.

Tilmelding

I vores tilmeldingsformular kan du se, hvor og hvornår kurset afholdes. Vælg det sted og den dato, som passer dig bedst, og udfyld derefter resten af tilmeldingsformularen.

Vi anbefaler, at du læser vores kursusbetingelser, inden du deltager i et kursus.

Tilmelding

kurser, services, events og produkter inden for løn og personaleadministration fra Lønskolen og Lessor Group. Jeg er oplyst om, at jeg kan tilbagekalde mit samtykke, og jeg har læst privatlivspolitikken.