29 sep 2021

Mette Nørlem

Jurist og ansættelsesretlig ekspert

HR-administration som en vigtig brik i virksomhedens strategi

Der var en gang i en ikke så fjern fortid, hvor HR-administration kaldtes personaleadministration. Dengang handlede arbejdet mest af alt om registrering af forskellige typer medarbejderdata i systemerne. En opgave, der skulle klares på samme måde som så meget andet administrativt arbejde. Sådan er det ikke længere. HR-administration er i dag andet og mere, end det var engang.

HR-afdelingens opgave er fortsat at udforme kontrakter, kommunikere personalejura, holde styr på fraværet og meget andet administrativt. Samtidig er det deres fornemste - og måske lidt mere diffuse - opgave at finde de rette medarbejdere og sikre, at de trives, udvikles og fastholdes. Alt sammen med henblik på at gøre forretningen så konkurrencedygtig som muligt.

To opgaver altså, der løses uafhængigt af hinanden? Indimellem ja - men ikke i alle tilfælde. Faktisk kan en række af de traditionelle administrative opgaver løses med et endda særdeles skarpt øje for strategien.

Ansættelseskontrakten - styr på processerne og orden i tingene

Udformning af ansættelseskontrakten er en del af ansættelsesprocessen. Ved at sikre et velkoordineret og smidigt forløb og levere en kontrakt, der lever op til kravene, kan virksomheden fra første dag gøre det klart for nye medarbejdere, at der er styr på processerne og orden i tingene. 

Lige så afgørende kan det være at kommunikere ændringer til ansættelseskontrakten ordentligt. Det vil sige i ordentlig tid i forhold til ikrafttræden og med sikkerhed for, at ændringerne ikke blot modtages, men også forstås.

I dag, hvor manglen på arbejdskraft er akut, kan det desuden være udslagsgivende at få udformet kontrakten og indhentet underskriften hurtigt - og således ikke blot signalere effektivitet, men også reel og oprigtig interesse for kandidaten.  

På Lønskolens kursus Få styr på ansættelseskontrakten får du det fulde overblik over regler og muligheder.

Løn og personalegoder - en mulighed for at signalere anerkendelse og åbenhed

En ordentlig løn i forhold til markedsniveauet er ikke blot flere penge på kontoen, men også en værdifuld anerkendelse af den enkelte medarbejders kompetencer og betydning. Det samme gælder for personalegoder og andre medarbejderfordele, idet de - hvilket adskillige undersøgelser viser - med sikkerhed skaber større jobtilfredshed og øget engagement.   

Det kan samtidig være en fordel for virksomheden at synliggøre de dele, som lønpakken kan være sammensat af, for eksempel pension, sundhedsforsikring eller rabatordninger. Det vil gøre det nemmere at sammenligne de forskellige pakker og bidrage til at undgå unødig utryghed og utilfredshed.  


Arbejdstid - og bedre work-life-balance

Den samlede arbejdstid er som regel fastlagt i en aftale eller overenskomst, hvorimod fordelingen af timerne på ugedage og klokkeslæt - og stedet, hvor timerne lægges - ofte er meget mindre reguleret. 

For en virksomhed giver det mulighed for at skabe fleksibilitet og dermed langt bedre work-life-balance for mange medarbejdere. Samtidig ligger der en stor tillidserklæring i at lade medarbejderne arbejde på de tidspunkter og det sted, hvor det passer dem bedst.   


Ferie og barsel - og kreative, veludhvilede medarbejdere

Afholdelse af ferie og barsel kan for virksomheden vise sig at være lige så berigende som for de ferierende og barslende selv. Langt de fleste medarbejdere vender tilbage til arbejdspladsen ikke blot friske og veludhvilede, men også med vitalt input, kreative idéer og nye vinkler.

For en virksomhed kan det derfor være af stor betydning at sikre, at alle - både ledere og deres medarbejdere - får afholdt den ferie og barselsorlov, de har ret til.

Hvis virksomheden indbetaler til en barselsfond, kan man også modtage refusion fra denne - og på den måde betale medarbejderen på barsel en løn på næsten 30.000 kroner om måneden. En mulighed for at glæde en medarbejder, som ikke alle er opmærksom på.

Tilmeld dig kurset Når en medarbejder skal på barsel og få helt styr på både reglerne og mulighederne.


Sygdom - med et budskab om, at vi passer på hinanden

Sygdom er uundgåeligt, men giver samtidig mulighed for at vise, at man i virksomheden passer ordentligt på hinanden - for eksempel i form af jævnlige samtaler, opfølgning og hilsner fra kollegerne. En investering, der kan vise sig at være givet godt ud.

Ved udsigt til et længerevarende sygdomsforløb, for eksempel i forbindelse med stress, kan virksomheden desuden gøre brug af muligheden for en ekstraordinær tidlig indsats.

Vil du vide mere om virksomhedens pligter, rettigheder og muligheder i forbindelse med sygdom, kan du med fordel tilmelde dig kurset Når en medarbejder bliver syg.

Emner:

Love og regler HR

Relaterede artikler