01 mar 2023

Susanna Christina Møller

Content Creator

Større løngennemsigtighed på vej

Hvad kollegaen får i løn er normalt ikke noget, vi taler om. Vi ved det nemlig ikke, da den individuelle løn ofte er tabu i Danmark. Det kan dog meget vel snart være fortid, da EU har vedtaget et direktiv, der netop skal sikre større løngennemsigtighed.

For virsomhederne indebærer det nye direktiv forpligtelser til at opgøre og oplyse detaljeret om lønstatistikken for medarbejderne. Konkret betyder det en forpligtelse til at informere om startløn og lønspænd, en forpligtelse til at redegøre for lønforskelle mellem mænd og kvinder såvel som en forpligtelse til at beskrive kriterierne for løndannelsen.

Direktivet forventes at være implementeret i dansk lovgivning inden for nogle år.  

 

Pligt til at informere

Virksomheder skal inden en ansættelse give den nye medarbejder ret til at blive informeret om startlønnnen og lønspændet for stillingen ud fra objektive, kønsneutrale kriterier.

Virksomhederne har desuden ingen ret til spørge om en ansøgers aktuelle løn eller lønnen i tidligere stillinger.

Pligt til at redegøre for lønforskelle

Alle virksomheder med 100 medarbejdere eller mere har pligt til at redegøre for lønforskellen mellem kønnene i virksomheden.

Beskæftiger virksomheden

  • mellem 100 og 249 medarbejdere, skal redegørelsen laves hvert tredje år
  • 250 medarbejdere eller mere, skal redegørelsen laves hvert år

Pligt til at beskrive kriterierne for løndannelsen

Virksomhederne skal sikre, at løndannelsen sker ud fra objektive, kønsneutrale kriterier - og har pligt til at beskrive kriterierne og udlevere dem til de medarbejdere, der anmoder om dem.

Virksomhederne har også pligt til at udlevere statistik over gennemsnitslønningerne opgjort på køn for medarbejdere, som udfører samme arbejde eller arbejde af samme værdi som den medarbejder, der har anmodet om statistikken.

Disse forpligtelser gælder alle virksomheder - uanset størrelse.

Hvad sker der, hvis der viser sig at være større lønforskelle?

Viser det sig, at der er en lønforskel på mere end 5 procent mellem mænd og kvinder, og hvis den enkelte virksomhed ikke kan begrunde forskellen med objektive, kønsneutrale forhold, skal der laves en lønvurdering i samarbejde med medarbejderrepræsentanterne.

Medarbejdere, der har været udsat for forskelsbehandling på grund af køn, har ret til erstatning eller godtgørelse.

Læs mere om EU's direktiv om løngennemsigtighed (engelsk).

Emner:

Love og regler

Relaterede artikler