25 maj 2021

Mette Nørlem

cand.jur og ansættelsesretlig ekspert

Glæd dine medarbejdere på barsel - helt gratis!

For nogle medarbejdere har det ingen økonomiske konsekvenser at gå på barsel. De får nemlig fuld løn under hele eller det meste af barslen. Men for andre venter en markant lønnedgang, for hvis en medarbejder ikke har en aftale om fuld løn, får halv løn som funktionær, eller er omfattet af en overenskomst, er medarbejderen som udgangspunkt kun sikret dagpenge i forbindelse med barsel.

Men vidste du, at du faktisk kan tilbyde din medarbejder noget mere end dagpenge – og ovenikøbet uden, at det koster dig noget?

Mange virksomheder - især de mindre - afholder sig fra at tilbyde medarbejdere på barsel løn under orloven, da det ganske enkelt er for dyrt. Der er dog muligheder for, at du kan stille dine medarbejdere langt bedre, uden at det koster dig noget.

Du kan dermed glæde en medarbejder på vej på barsel, samtidig med at du har mulighed for at kunne ansætte en vikar, mens medarbejderen er væk.

Som arbejdsgiver har du to muligheder, når en af dine medarbejdere går på barsel.

Du kan vælge helt at stoppe lønudbetalingen. I det tilfælde vil din medarbejder modtage barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark.

Du kan også vælge at fortsætte med at udbetale løn - enten helt eller delvist. I det tilfælde kan du få refunderet et beløb svarende til dagpengesatsen, hvilket vil sige omkring 19.000 kr. om måneden for en fuldtidsansat.

Få glæde af indbetalingen til barselsfonden

Men faktisk er der mere refusion at hente, end du måske er opmærksom på.

Hvis din virksomhed indbetaler til barsel.dk eller en anden barselsfond - hvilket stort set alle virksomheder gør - kan du også få refusion herfra. Det betyder, at du alt i alt kan give din medarbejder på barsel en løn på op til næsten 30.000 kr. om måneden og få det fulde beløb retur.

Når du udbetaler løn til medarbejdere på barsel, betyder det også, at de kan holde ferie med løn eller feriepenge. Din eneste ekstraudgift ved at udbetale løn vil med andre ord være de feriedage, som medarbejderen skal afholde.

Betydningen af den glade medarbejder

Med alle de fordele, du kan give din medarbejder på barsel, kan du formentlig være sikker på, at det er en glad og dedikeret medarbejder, der vender tilbage fra orloven. Og glade og dedikerede medarbejdere er som bekendt lig med effektive medarbejdere og dermed med stor sandsynlighed også en højere produktivitet og indtjening.

Hvis du vil vide mere om reglerne for barselsorlov og ikke mindst de muligheder, som du og din medarbejder har i den forbindelse, er Lønskolens kursus om barsel helt bestemt noget for dig.

Emner:

Love og regler Barsel

Relaterede artikler