04 nov 2021

Mette Nørlem

Jurist og ansættelsesretlig ekspert

Fyret på sms?

Pressen er i disse dage fyldt med snakke om sms'er – både de gemte og de slettede. Og diskussionen handler jo blandt andet om, hvorvidt indholdet af en sms kan bruges som dokumentation.

For så vidt angår minksagen og statsministerens slettede sms'er, ja så vil jeg overlade den afgørelse til Minkkommissionen, men det fik mig til at tænke på, hvordan vi bruger sms'er i arbejdslivet.

Sikkert er det jo, at der meget ofte i den daglige dialog mellem leder og medarbejdere, eller mellem kolleger bruges sms som hurtigt, nemt og tilgængeligt kommunikationsmiddel. Men kan man også bruge sms til mere formelle beskeder, kan man for eksempel fyre en medarbejder på sms?

Hvad siger funktionærloven?

I funktionærloven og i en del overenskomster er det hjemlet, at opsigelsen af en medarbejder skal afleveres på skrift. Det kan også være aftalt i en kontrakt eller personalehåndbog, og så er man som arbejdsgiver jo også bundet af det.

Når vi taler om, at noget skal afleveres på skrift, så tænker de fleste af os stadigvæk, at det skal afleveres på papir. Men det er ikke det, skriftlig betyder – det betyder blot at være i skrift, og dermed er både sms og e-mail skriftlige kommunikationsmidler og lever dermed op til lovens ord.

Så svaret er ja. Husk dog, at dette er et juridisk svar. Hvis du spørger mig, om det ledelsesmæssige rigtige i at afskedige en medarbejder på sms - så er mit svar nok noget anderledes.

Interesseret i andre personalejuridiske og ansættelsesretlige forhold?

Hvis du vil vide mere om andre personalejuridiske og ansættelsesretslige forhold, som du skal være opmærksom på som arbejdsgiver, kan du med fordel deltage på vores kurser her på Lønskolen, hvor vi gennemgår reglerne for henholdsvis barsel, sygdom, og hvad du skal huske at have styr på i ansættelseskontrakten.

Emner:

Personalejura Love og regler HR

Relaterede artikler