16 dec 2021

Mette Nørlem

Jurist og ansættelsesretlig ekspert

Hvad gør du, hvis en medarbejder er feriehindret?

Den nye ferielov har ændret på mange ting – blandt andet på reglerne om feriehindring. Tidligere kunne en feriehindret medarbejder få feriepengene udbetalt. I dag, hvor den nye ferielov gælder, er en udbetaling ikke længere mulig. Men hvad sker der så?

Feriehindring opstår, når en medarbejder ikke kan holde ferie på grund af orlov i forbindelse med barsel, adoption, egen sygdom eller andre særlige forhold. Hvor den feriehindrede medarbejder tidligere fik feriepengene udbetalt, hvis feriehindringen lå i slutningen af ferieafholdelsesperioden eller i perioden, hvor hovedferien skulle afholdes, gælder der nu andre regler.

Med den nye ferielov har vi fået præciseret, at ferieloven har et rekreativt formål. Tanken med ferie er, at medarbejderen skal beskæftige sig med noget andet end arbejde. Og at være syg, at være på barsel, at aftjene værnepligt eller at være feriehindret på anden måde tæller i denne sammenhæng ikke. Den ikke afholdte ferie skal derfor afvikles på et andet tidspunkt.

Det betyder, at ferie, der ikke er afholdt på grund af feriehindring, bliver overført til det kommende ferieår – dog højst fire uger. Kun i det tilfælde, at feriehindringen stadig består efter udløbet af den nye ferieafholdelsesperiode, kan feriepengene udbetales.

Lidt anderledes forholder det sig med den femte ferieuge. En medarbejder, der er feriehindret, kan som alle andre benytte reglerne og mulighederne for overførsel eller udbetaling for denne sidste ferieuge.

Vil du vide mere om ferieloven og håndteringen af de mange nye regler, kan du med fordel tilmelde dig Lønskolens ferielovskursus.

Emner:

Personalejura HR Love og regler Ferie

Relaterede artikler