10 jan 2023

Rikke Jensen

Content Specialist

Lær alt om barselsreglerne

Som arbejdsgiver vil du jævnligt opleve, at en medarbejder skal på barsel. Men har du styr på reglerne? Den nye barselslov giver blandt andet flere muligheder for fleksibilitet, og det kan være svært at planlægge og holde overblik. På Lønskolens kursus om barsel gennemgår vi alle de vigtige punkter.

Med den nye barselslov skal mødre og fædre dele barslen mere ligeligt mellem sig. Begge forældre har 11 ugers øremærket orlov, som skal afholdes, inden barnet fylder 1 år. De sidste 26 uger kan deles, som det passer familien bedst. Derudover er der kommet særlige regler for soloforældre og LGBT-familier samt mulighed for mere fleksibel afholdelse. 

Den nye barselslov kommer i kølvandet på et EU-direktiv, der har besluttet, at alle medlemslande skal sikre mindst to måneders barsel til både mor og far senest i 2022. Blandt andet for at øge ligestillingen mellem kønnene.

Sværere at håndtere barsel 

De nye regler, som kun omfatter lønmodtagere, kan godt give nogle udfordringer for din virksomhed pga. de mange varslingsfrister, og fordi flere mænd vil gå på barsel. Fordelingen af barselsugerne vil også variere meget fra familie til familie, og derfor er det godt have indblik i: 

- Best practice inden for området 

- Viden om det økonomiske aspekt ved medarbejdere på barsel 

- Viden om refusion og barselsfonde 

- Alle regler for barsel og orlov i øvrigt. 

Tilmeld dig Lønskolens kursus om barsel

På Lønskolens kursus om barsel får du al den viden, du behøver, for at håndtere barsel for dine medarbejdere. Der er mange regler, du skal kende, og det kan være svært at gennemskue alle aspekter af den nye barselslov. Udover en gennemgang af reglerne giver vi dig vores bedste råd til at gøre processerne så enkle og overskuelige som muligt. 

Kurset er et halvdagskursus, som afholdes af vores HR-ekspert og Senior Manager Mette Nørlem. Du kan vælge, om du vil deltage i enten Vejle, Allerød eller online via Teams. 

Se dato og tidspunkter for kurset, og tilmeld dig her. 

Hvis du tilmelder dig inden den 31. januar 2023, får du 10% rabat på kursusprisen.

Emner:

Barsel Love og regler

Relaterede artikler