16 maj 2022

Anne Mette Carlsen

Marketing Assistent

Nye barselsregler – vær opmærksom på de særlige bestemmelser

Hvor meget orlov har dine medarbejdere ret til, og hvornår skal fraværet varsles og afholdes? Få overblikket over de særlige bestemmelser, så du er godt klædt på, når din medarbejder skal på barsel.

Skal din medarbejder på barsel og føder eller modtager et barn fra den 2. august og frem, er barselsorloven fordelt efter de nye barselsregler, der træder i kraft den 1. juli 2022. Både som arbejdsgiver og medarbejder er der datoer og tal, der er vigtige at have styr på, så begge parter er sikret den bedst mulige oplevelse i forbindelse med barselsorloven. 

Fordeling af orlovsuger efter de nye regler

I den nye barselslov er der øremærket barsel til begge forældre, men der er også en fælles pulje, som forældrene kan fordele efter eget ønske og aftale med arbejdsgiver.

Orlov før fødsel: moren har ret til 4 ugers barselsorlov, der afholdes op til termin. Faren eller medmoren har ikke krav på orlov før termin.

Efter fødsel har begge forældre ret til 24 ugers barselsorlov hver, der fordeles sådan:

  • Mor: to obligatoriske uger, der afholdes lige efter fødsel. Mor får desuden 9 uger øremærket barsel, der skal afholdes inden for barnets første leveår.
  • Far: to øremærkede uger, der afholdes inden for 10 uger efter fødsel. Far eller medmor får desuden 9 ugers øremærket barsel, der skal afholdes inden for det første år.

Grafik der viser øremærket barsel

Trækker man de obligatoriske og øremærkede uger fra de i alt 48 ugers barselsorlov, er der 26 uger tilbage, som forældrene kan dele imellem sig, efter eget ønske.

 

Forskellen på øremærket og obligatorisk

Den eneste der skal afholde obligatorisk barsel er moren. Hun får to ugers barselsorlov, der skal afholdes i forlængelse af fødslen. Faren eller medmoren får ikke obligatorisk barselsorlov, og kan derfor frit vælge om han/hun vil benytte sig af barselsorlov. Her skal det varsles til arbejdsgiver inden for bestemte frister. Vælger man som forælder at afvise sin øremærkede barsel, kan denne ikke overdrages til den anden forælder, og de pågældende barselsuger bortfalder derved. 

Den fælles pulje kan fordeles som forældrene foretrækker, dog også efter aftale og med rimelig varsel til arbejdsgiver. 

 

Varsling af fravær

Som arbejdsgiver har du krav på at få varslet fravær i forbindelse med barsel i god tid. Det er for at sikre, at du har mulighed for at forberede dig på din medarbejders fravær. Varsling af fravær skal ske inden for følgende frister:

  • Moren har ret til fire ugers orlov op til fødslen. Ønsker hun at gøre brug af dette, skal det varsles tre måneder før forventet termin. Føder hun før, forkortes orloven, og går hun over tid, forlænges orlovsperioden.
  • Ønsker moren at gøre brug af mere end de to obligatoriske ugers orlov, skal dette varsles senest fire uger før forventet termin.
  • Ønsker faren eller medmoren at afholde hele eller dele af sin barselsorlov i forlængelse af fødslen, skal både fraværet og dets anslåede længde varsles senest fire uger før forventet termin. 

 

Brug for mere klarhed?

Vi forstår, at barselsreglerne kan være svære at finde rundt i. Derfor udbyder vi kurset Når en medarbejder skal på barsel. Her lærer du om alt inden for håndteringen af medarbejderens barsel og/eller forældreorlov, og hvordan både virksomheden og medarbjederen er stillet. 

Emner:

Barsel Love og regler HR Lønadministration

Relaterede artikler