Find dit næste kursus på Lønskolen her

Køb hele kursuspakken i HR og få en rabat på 1.800 kr.

Med kursuspakken i HR bliver du klædt godt på til alle de juridiske discipliner, som er en vigtig del af arbejdet med HR. Kursuspakken består af fire kurser, som tager dig igennem ansættelseskontrakter, sygdom, barsel og de særlige regler for funktionærer. Læs mere om de enkelte kurser nedenfor og tilmeld dig en kursusrække i Allerød, Vejle eller deltag online.

Når en medarbejder bliver syg

Når en medarbejder bliver syg, er det medarbejderen, arbejdsgiveren og kommunen, der sammen skal finde en løsning, således at medarbejderen kan komme tilbage i jobbet eller videre på en anden måde. På dette kursus gennemgår vi de tre parters rettigheder og forpligtelser, blandt andet krav til sygemelding, opsigelse af sygemeldte medarbejdere og forebyggelse af sygefravær.

De fysiske kurser afholdes den 2. november 2023 i Allerød og den 14. november 2023 i Vejle. Online kurset afholdes den 16. november 2023.

Læs mere om kurset

Når en medarbejder skal på barsel

Har du brug for overblik over de nye regler for barsel og orlov, der trådte i kraft sidste sommer? På dette kursus får du indblik i både lovregler, de økonomiske rammer for betalinger, refusionsmuligheder og barselsfonde. Vi gennemgår best practice på området og ser på mulighederne for at gøre noget ekstra for medarbejdere på barselsorlov.

De fysiske kurser afholdes den 19. september 2023 i Allerød og den 6. oktober 2023 i Vejle. Online kurset afholdes den 8. november 2023.

Læs mere om kurset

Få styr på ansættelseskontrakten

Snart skærpes reglerne til ansættelseskontrakter - både hvad angår indholdet, og hvem der har krav på en ansættelsekontrakt. På dette kursus får du helt styr på formalia, og på hvad du med fordel kan inddrage i kontrakten - og du får en tjekliste med hjem, så du kan gennemgå eksisterende ansættelseskontrakter. Vi gennemgår også, hvordan du kan arbejde med tillæg til kontrakter og med personalehåndbogen.

De fysiske kurser afholdes den 10. november 2023 i Allerød og den 5. december 2023 i Vejle. Online kurset afholdes den 5. september 2023.

Læs mere om kurset

Funktionærrettigheder

Gruppen af funktionærer bliver stadig større og er samtidig den eneste medarbejdergruppe med sit eget meget gennemregulerede regelsæt. På dette kursus får du styr, hvem der er funktionær, og hvilke regler og rettigheder der følger med at være funktionær - fra ansættelse til fratrædelse. Vi gennemgår spørgsmål som prøvetid, løn under sygdom og barsel, opsigelsesvarsler og løn ved fratrædelse.

De fysiske kurser afholdes den 2. oktober 2023 i Allerød og den 14. september i Vejle. Online kurset afholdes den 12. oktober 2023.

LÆS MERE OM KURSET

 

Det praktiske

Alle fire kurser varer fra kl. 9.00 til 12.00.

Pris

Kursuspakken koster 7.200 kr. ekskl. moms. Du sparer således 1.800 kr.

Med i kursusprisen er undervisningsmaterialer til alle kurser samt en let morgenmad før kursusstart. 

Undervisningsform

Din underviser på alle kurserne er Mette Nørlem. Kurserne foregår som klasseundervisning, og vi ønsker et maksimum på 12 deltagere på holdene, så der er god tid til hver enkelt og mulighed for sparring og dialog undervejs på kurset.

Kursuspakken online via Teams

Kursuspakken online foregår, ligesom de fysiske kurser, i tidsrummet fra kl. 9:00 til kl. 12:00 og via Microsoft Teams. Umiddelbart før hver kursusdato får du tilsendt en e-mail med kursusmaterialet og et link til Teams. 

Tilmelding

I vores tilmeldingsformular skal du vælge mellem, om du ønsker at deltage på kurserne med fysisk fremmøde i Allerød, i Vejle eller online. Dit valg gælder samtlige 4 kurser. Udfyld derefter resten af tilmeldingsformularen.

Særlige kursusbetingelser

Som følge af bestillingen vil du modtage en faktura på dit køb af kursuspakken i HR.

Vores afbestillingsbetingelser gælder kursuspakken som helhed og ikke hvert enkelt kursus. Det vil sige, at du kan tilbageføre dit køb og afmelde dig hele kursuspakken i henhold til vores almindelige kursusbetingelser set i lyset af den første kursusdato.

For de fysiske kurser gælder, at du ved sygdom får tilbud om at deltage i onlineversionen af kurset i stedet.

 

Tilmelding

kurser, services, events og produkter inden for løn og personaleadministration fra Lønskolen og Lessor Group. Jeg er oplyst om, at jeg kan tilbagekalde mit samtykke, og jeg har læst privatlivspolitikken.