07 jul 2022

Susanna Christina Møller

Content Creator

Nye regler for orlov og ansættelsesretlig beskyttelse - få overblikket her

Som arbejdsgiver skal du være opmærksom på, at der fra august og over de næste år træder en række nye regler for orlov og ansættelsesretlig beskyttelse i kraft. Lønskolen giver dig overblikket over reglerne og deres ikrafttræden.

Konkret vedrører de nye regler retten til omsorgsdage til pasning af pårørende, ansættelsesretlig beskyttelse af omsorgspersoner og forældre på orlov såvel som forlænget orlov til forældre til trillinger eller flere børn. 

Den nye lovgivning er baseret på et EU-direktiv og har til formål at skabe mere ligestilling på arbejdsmarkedet og bidrage til en bedre balance mellem familie- og arbejdsliv.  

Fem årlige orlovsdage til omsorg

Alle lønmodtagere får nu ret til at afholde fem omsorgsorlovsdage i hvert kalenderår til at yde omsorg for egne børn, forældre, en ægtefælle, partner eller en person i samme husstand som lønmodtageren. Dagene kan afholdes både i en sammenhængende periode og som enkeltdage. Som arbejdsgiver har du ret til at kræve lægelig dokumentation for behovet for omsorg.

Lønmodtageren skal selv betale for orlovsdagene - og hvis retten ikke udnyttes, bortfalder dagene.

Retten træder i kraft den 2. august 2022. I overgangsperioden fra ikrafttræden og frem til den 31. december 2022 vil det være muligt at afholde to orlovsdage.

Ansættelsesretlig beskyttelse

Samtidig med retten til orlovsdage til omsorg indføres ansættelsesretlig beskyttelse af

  • medarbejdere på omsorgsorlov
  • forældre på barselsorlov
  • sociale forældre, som fra 1. januar 2024 tager del i barselsorloven
  • nærtstående familiemedlemmer, som fra 1. januar 2024 deler barselsorlov med en soloforælder

Beskyttelsen betyder, at en medarbejder, der udnytter sin ret til orlov, har ret til at vende tilbage til samme eller et tilsvarende arbejde med arbejdsvilkår, der ikke er mindre gunstige.

Mere orlov til forældre, der får tre eller flere børn

Forældre, der får tre eller flere børn ved samme fødsel får samtidig ret til 26 ugers ekstra orlov med ret til barselsdagpenge.

Retten træder i kraft den 1. januar 2023.

Vil du vide mere?

Der er mange regler at holde styr på. Vil du vide mere om HR og personalejura, kan du med fordel tilmelde dig et af Lønskolens mange kurser

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

 

Emner:

Personalejura HR Barsel Love og regler

Relaterede artikler