23 mar 2021

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Den nye ferielov går aldrig på ferie

Den nye ferielov - som ikke længere er så ny endda - har optaget os længe og vil formentlig optage os et stykke tid endnu. Efter en overgangsperiode af et års varighed trådte loven i kraft den 1. september 2020, og de fleste lønbogholdere og administratorer har nu gjort deres første erfaringer med håndteringen. Alligevel er behovet for viden og læring om den nye ferielov ikke blevet mindre med tiden.

Først handlede det om overgangsperioden, så handlede det om samtidighedsferien, derefter om indefrosne feriepenge, og nu handler det, blandt meget andet, om udbetalingen af ferietillæg. Mon ferieloven nogensinde selv holder ferie?

Styr på udbetaling af ferietillæg og håndtering af forskudsferie

Et helt konkret eksempel på noget nyt, vi skal vænne os til, er måden, som ferietillæg udbetales på.

Hvor det tidligere har været kutyme at udbetale hele ferietillægget sammen med lønnen for maj, skal arbejdsgivere nu enten udbetale tillægget i takt med feriens afholdelse eller to gange årligt.   

I bestemmer selv i virksomheden, hvilken af de to modeller I vil benytte. Hvis I beslutter jer for udbetaling to gange årligt, skal

  • første del betales med maj-lønnen 2021 (for optjeningsperioden september til maj)
  • anden del betales med august-lønnen 2021 (for optjeningsperioden juni til august)

Noget andet, vi har skullet forholde os til med den nye ferielov, er muligheden for forskudsferie og alle de spørgsmål, der følger med - som for eksempel, hvilke aftaler forskudsferie kræver, hvad der sker ved fratrædelse, og hvor meget forskudsferie medarbejderen kan holde.

Vi vover en påstand: et kursus i den nye ferielov er mere aktuelt end nogensinde

En anden model for udbetaling af ferietillæg og muligheden for forskudsferie er som sagt blot eksempler på noget af det nye, ferieloven har bragt med sig – og som først er blevet rigtigt aktuelt efter ikrafttrædelsen. Og der er meget mere af slagsen, for eksempel nye beskatningsregler for månedslønnede og timelønnede med godkendt ferieordning – eller beregningen af feriegodtgørelse ved fratrædelse.

Et kursus om den nye ferielov er derfor stadig aktuelt - ja, måske endda mere aktuelt end nogensinde. Og hvis det er dig, der i det daglige administrerer de nye regler og skal håndtere ferieloven i praksis, er Lønskolens fortsatte ferielovskursus helt bestemt noget for dig. Her har vi fuld fokus på samtidighedsferien og tager udgangspunkt i netop de problemstillinger i forhold til den nye ferielov, som du typisk vil støde på.

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Lønskolen.

Emner:

Love og regler Læring

Relaterede artikler