25 okt 2020

Susanna Christina Møller

Marketing Project Manager

Lønbogholderens vigtigste opgave: at udbetale korrekt løn til tiden

Lønnen skal være korrekt, og lønnen skal udbetales til tiden. Det kan få alvorlige konsekvenser for både lønmodtagerne og virksomhederne, når dette ikke er tilfældet. Læs med her.

Den vigtigste opgave for en lønbogholder er at lave korrekt løn til tiden for alle medarbejdere.

Når opgaven - af den ene eller anden grund - ikke løses eller kun løses delvist, kan det have alvorlige konsekvenser. For medarbejderen kan det meget vel betyde, at de månedlige regninger ikke kan betales, eller at kontoen går i overtræk - med alle de ubehageligheder, som det medfører. 

For virksomheden, der skal udbetale lønnen, er det selvsagt ikke rart at stille medarbejderne i en sådan situation. Men andre alvorlige konsekvenser kan også komme på tale. Og juraen er simpel: manglende løn anses for en misligholdelse af ansættelseskontrakten. Det giver medarbejderen ret til at standse arbejdet, indtil lønnen udbetales, og ret til erstatning.

Hvis lønnen udebliver, skal medarbejderen straks anmode om udbetaling. Sker dette ikke inden for en kort frist, har medarbejderen ret til at opsige ansættelsesforholdet med 1 dags varsel. Erstatningen, som medarbejderen kan gøre krav på, består af den manglende løn, løn og pension i opsigelsesperioden, feriegodtgørelse og eventuelle personalegoder af økonomisk værdi. 

Korrekt løn er virksomhedens ansvar

En medarbejder har ikke pligt til at sikre sig, at den løn, der udbetales, er korrekt. Det er alene virksomhedens ansvar. I en afgørelse fra Arbejdsretten er det blevet fastslået, at en medarbejder har ret til at gå ud fra, at lønnen er korrekt. Med andre ord: hvis medarbejderen, for eksempel på grund af en fejl fra arbejdsgiverens side, har fået for lidt i løn - muligvis over en længere periode - og ikke opdaget fejlen, har medarbejderen krav på efterbetaling. Et krav, der først forældes efter 10 år!

Hvis en medarbejder derimod er i ond tro og helt åbenlyst får for meget i løn, skal vedkommende give besked til arbejdsgiveren og betale det overskydende beløb tilbage.

Undersøgelser viser, at mere end hver anden lønmodtager har oplevet at finde fejl i sin lønseddel. Det kan med andre ord godt betale sig at sikre sig, at lønnen altid er korrekt.

Bliv endnu bedre til løn med et kursus på Lønskolen

Lønskolen tilbyder kurser i lønadministration både for nye lønbogholder og den erfarne. Med et kursus i lønadministration bliver du sikker på regler og lovgivning og opnår større sikkerhed for altid at udbetale den korrekte løn - også i komplekse tilfælde - samtidig med at du begrænser risikoen for at lave fejl, som kan forsinke lønudbetalingen. 

Du kan tilmelde dig kurset i lønadministration, uanset hvilket lønsystem du bruger.

Hvis du allerede i dag bruger et system fra Lessor til din lønafregning, kan du også med fordel tilmelde dig et kursus. På vores kurser i LessorLøn og Lessor Payroll til Microsoft Dynamics NAV lærer du ikke blot at sætte systemerne op og køre løn, men også at automatisere de manuelle processer, som oftest er årsag til fejl.

 

Blog-indlægget udgør alene Lessors fortolkning af det indhold, som indlægget vedrører. Lessor påtager sig intet ansvar for rigtigheden eller for skader eller tab, du måtte lide, der direkte eller indirekte kan henføres til brugen af indholdet og/eller information i indlægget.

Emner:

Lønadministration Love og regler

Relaterede artikler