Kombineret kursus i finanskontering

Vil du gerne blive endnu skarpere på finanskontering af lønomkostningerne og samtidig lære, hvordan du gør i LessorLøn? Så har vi sammensat en spændende kursuspakke til dig.

Kursuspakken består af et fysisk halvdagskursus og to digitale kurser.

det fysiske kursus i finanskontering får du en generel introduktion til, hvordan du konterer virksomhedens lønomkostninger og holder regnskabet i balance.

På de to digitale kurser lærer du henholdsvis om opstart og vedligehold af finanskontering i LessorLøn.

Vi anbefaler, at du starter med det fysiske kursus og derefter supplerer med de digitale kurser.

Dine fordele

Ved at kombinere det generelle kursus i finanskontering med de to produktspecifikke finanskonteringskurser får du ikke blot mulighed for at fordybe dig i emnet, men også for straks at omsætte teori til praksis i dit eget lønsystem, LessorLøn. 

Efter endt kursusforløb vil du vide, hvordan du

  • sætter finanskonteringen op
  • tilknytter finanskonti til lønarter
  • anvender bogføringsgrupper
  • afstemmer en lønseddel
  • hensætter lønomkostninger og feriepenge
  • afstemmer A-skat og AM-bidrag
  • konterer lønomkostningerne
  • holder balance i lønregnskabet

 

Det praktiske

Det fysiske kursus

Det fysiske kursus i finanskontering afholdes fra kl. 9.00 til 12.00, og i tilmeldingsformularen til højre kan du vælge, om du vil deltage i kurset i Allerød eller Vejle. 

Undervisningsmaterialer og en let morgenmad før kursusstart er inkluderet i prisen.

Din underviser på kurset er Lone Bahne.

Kurset foregår som klasseundervisning. Vi ønsker et maksimum på 15 deltagere på holdet, så der er god tid til hver enkelt og mulighed for sparring og dialog.

De 2 digitale kurser

Det digitale kursus om "Opstart af finanskontering i LessorLøn" består af 6 moduler, mens det digitale kursus om "Vedligeholdelse af finanskontering i LessorLøn" består af 3 moduler. 

Du kan gennemgåPris modulerne lige så mange gange, som du har behov for. Du kan også sætte læringen på pause og vende tilbage på et senere tidspunkt.

Efter hvert modul er der en test eller en opgave, som du skal løse, før du kan gå videre til det næste modul.

Når du har afsluttet kurset som helhed, får du tildelt et kursuscertifikat, som dokumenterer, at du har gennemgået og bestået kurserne i finanskontering i LessorLøn.

Pris

5.500,00 kr. ekskl. moms

 

Vi anbefaler, at du læser vores kursusbetingelser, inden du deltager i et kursus.

Tilmelding

kurser, services, events og produkter inden for løn og personaleadministration fra Lønskolen og Lessor Group. Jeg er oplyst om, at jeg kan tilbagekalde mit samtykke, og jeg har læst privatlivspolitikken.