FAQ - Nyt om løn

 • Hvem gælder Øresundsaftalen for?

  Øresundsaftalen er en aftale indgået mellem Danmark og Sverige, der regulerer, at borgere, der bor i det ene land og udfører arbejdet i det andet land, bliver beskattet i arbejdsgiverens bopælsland af hele lønindkomsten.

  En medarbejder, der bor i Sverige og arbejder i Danmark for en dansk virksomhed, bliver dermed beskattet af hele sin løn i Danmark. Det gælder også for de dage, hvor medarbejderen arbejder hjemmefra, det vil sige på sin egen bopæl i Sverige.

  Hvis den pågældende medarbejder arbejder hjemmefra permanent, vil han dog blive beskattet i Sverige, da halvdelen af arbejdstiden skal lægges i Danmark i hver tremåneders periode.

  Øresundsaftalen gælder kun mellem Danmark og Sverige.

 • Hvad er reglerne for G-dage?

  Du skal som arbejdsgiver betale to dages godtgørelse (G-dage), hvis du opsiger en medarbejder. Godtgørelsen svarer til højeste dagpengesats, som er 892 kroner pr. dag (2021).

  Godtgørelsen kræver, at medarbejderen har arbejdet mindst end 74 timer inden for de seneste fire uger og er medlem af en A-kasse. Medlemskab alene af en fagforening er ikke tilstrækkeligt.  

  OBS! Der gælder i øjeblikket særlige regler.

  Din forpligtelse som arbejdsgiver til at betale godtgørelse for de to første ledighedsdage er suspenderet i perioden fra den 19. januar til den 18. marts 2021, hvis du sender medarbejdere hjem uden løn eller benytter dig af ordningen om arbejdsfordeling.

 • Hvad er reglerne for beskatning af fri bil?

  Reglerne for beskatning af fri bil ændres. 

  - Satsen på 25% reduceres med 0,5 % om året frem til 2025.

  - Satsen på 20% forhøjes med 0,5 % om året frem til 2025. 

  Efter 2025 vil der således kun være én sats - på 22,5%.

  For 2021 har ændringerne virkning fra den 1. juli.

  Når bilen bliver 3 år
  Når bilen bliver 3 år, nedsættes den skattemæssige værdi til 75% af bilens nyvognspris. Den skattepligtige værdi beregnes dog mindst af 160.000 kroner.

 • Hvad er reglerne for indberetning af gaver til Skattestyrelsen?

  En medarbejder kan i 2021 modtage gaver og personalegoder for op til 1.200 kroner inklusiv moms om året uden at skulle betale skat. Kontantgaver og gavekort, for eksempel til et stormagasin, er dog altid skattepligtige.

  Hvem indberetter beløbet til Skattestyrelsen?

  Det er arbejdsgiverens pligt at indberette gaven til Skattestyrelsen, hvis gaven er en kontantgave eller et gavekort, eller hvis gavens værdi i sig selv overstiger 1.200 kr.

  Hvis arbejdsgiveren i løbet af et år har givet flere gaver, hvis værdi i alt overstiger 1.200 kroner, er det medarbejderen selv, der har pligt til at indberette beløbet til Skattestyrelsen.

 • Hvad er reglerne for A-indkomst udbetalt som feriepenge

  Feriepengebeløbet indberettes som løn i felt 13 Am-bidragspligtig A-indkomst, men skal yderligere specificeres i et nyt felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge.

  Det vil sige, hvis feriepengene udbetales sammen med løn (på samme dato), da kan lønnen og feriepengene indberettes som ét beløb i felt 13. Den del af beløbet i felt 13, der er feriepenge, skal angives i felt 113 A-indkomst, udbetalt som feriepenge.