Danløn app - med fokus på tidsregistrering

På kurset i Danløn app får du en masse værdifuld viden om appens funktioner og indsigt i fordelene ved brug af appen. Vi har undervejs naturligvis fuld fokus på de nyeste lovkrav til tidsregistrering, som du med Danløns gratis app har sikkerhed for at leve op til.

På kurset i Danløn app får du først og fremmest indblik i alle appens funktioner. Du lærer, hvordan dine medarbejdere kan rette stamdata, se deres lønsedler, registrere komme- og gå-tider, fravær, kørsel, overarbejde og udlæg direkte på telefonen. I forlængelse heraf gennemgår vi, hvordan du som arbejdsgiver kan godkende eller afvise registreringerne og efterfølgende indlæse data i Danløn.

Du får også indblik i, hvordan kørselsregnskabet let kan håndteres, så dine medarbejderes kørselsregnskaber lever op til lovkravene.

Det lærer du om på kurset i Danløn app

Med kurset i Danløn app lærer du appen så godt at kende, at du altid kan besvare spørgsmål fra medarbejderne og samtidig spare værdifuld tid i bogholderiet.

Du lærer blandt andet, hvordan du registrerer

  • komme- og gå tider
  • timeforbrug
  • afholdt ferie
  • afholdte ferie- og/eller feriefridage
  • andre fraværstyper (hvis du har Danløn HR)
  • kørsel - enten ved egen indtastning eller GPS-tracker
  • udlæg – herunder brug af firmakort
  • ændring af navn, adresse, e-mail og mobilnummer

og hvordan du

  • godkender eller afviser medarbejdernes registreringer
  • indlæser godkendte registreringer i lønsystemet

Undervejs i kurset får du opgaver, hvor du får afprøvet dine nyerhvervede færdigheder.

 

Det praktiske

Kurset i Danløn app afvikles både fysisk og online og varer 3 timer.

Der vil maksimalt være på 15 deltagere på kurset, da vi ønsker god tid til hver enkelt og mulighed for spørgsmål, sparring og dialog.

For begge typer af kurser vil du efter endt kursus få tilsendt et kursusbevis for din deltagelse.

Din underviser er Vibeke Nørly.

Danløn app - fysisk kursus

Prisen er 1.395 kr. ekskl. moms, hvori undervisningsmaterialer og en let morgemad før kursusstart er indkluderet. Under kurset vil du få stillet en PC til rådighed.

Ved tilmelding til det fysiske kursus i Danløn HR på samme dag vil frokost også være inkluderet.

Vi anbefaler, at du medbringer en opladet mobiltelefon til kurset.

Danløn app - online kursus

Online kurset i Danløn app foregår via Microsoft Teams.

Prisen er 995,00 kr. ekskl. moms, hvori undervisningsmaterialer i pdf-format er inkluderet. Materialerne sender vi til dig forud for kurset.

Tilmelding

kurser, services, events og produkter inden for løn og personaleadministration fra Lønskolen og Lessor Group. Jeg er oplyst om, at jeg kan tilbagekalde mit samtykke, og jeg har læst privatlivspolitikken.

Tilmelding

I vores tilmeldingsformular kan du se dato og tidspunkt for online kurserne - og dato, tidspunkt og sted for de fysiske kurser. Find det kursus, som passer dig bedst, og udfyld derefter resten af tilmeldingsformularen.

Vi anbefaler, at du læser vores kursusbetingelser, inden du deltager i et kursus.