24 nov 2022

Susanna Christina Møller

Content Creator

Nye regler for ansættelseskontrakter

Fra sommer vil der gælde nye regler for ansættelseskontrakter. Det betyder blandt andet, at flere medarbejdere skal have kontrakter, at kontrakterne skal foreligge tidligere og samtidig indeholde flere obligatoriske punkter end i dag.

Selvom de nye regler først træder i kraft den 1. juli 2023, kan det godt betale sig allerede nu at sætte sig ind i detaljerne. Du kommer nemlig til at skulle forholde dig til flere nye forhold, når du som arbejdsgiver laver kontrakter til dine medarbejdere. I enkelte tilfælde vil du også skulle lave nye kontrakter til dine eksisterende medarbejdere.

Tilmeld dig Lønskolens kursus om ansættelseskontrakter, vær på forkant med tingene og - ikke mindst - vær sikker på, at du overholder reglerne.

Hvilke ændringer indeholder den nye lov om ansættelseskontrakter?

De ændringer, der følger af den nye lov om ansættelseskontrakter, vedrører:

  • typen af medarbejdere, der skal have en ansættelseskontrakt
  • tidspunktet for, hvornår kontrakten skal foreligge
  • indholdet til kontrakten; de nuværende 10 obligatoriske punkter vil stige til omkring 15
  • fristerne for, hvornår kontraktændringer meddeles
  • nye rettigheder, som ikke må fraviges i kontrakten, for eksempel ret til efteruddannelse og til at bijobbe

Hvad skal der ske med eksisterende ansættelseskontrakter?

Du skal kun i ét tilfælde ændre i eksisterende ansættelseskontrakter – nemlig når der står skrevet, at medarbejderen ikke må bijobbe. Da punktet ikke længere er lovligt, skal det tages ud af kontrakten.

Ændringen kan foretages nemt og hurtigt.

Tilmeld dig Lønskolens kursus om ansættelseskontrakter

Det kan koste dyrt ikke at overholde reglerne om ansættelseskontrakter. I de tilfælde, hvor en overtrædelse viser sig at få betydning for samarbejdet, kan det i værste fald koste en godtgørelse til medarbejderen svarende til 13 ugers løn.

Tilmeld dig Lønskolens kursus om ansættelseskontrakter, hvor vi gennemgår, hvordan du laver en god ansættelseskontrakt, hvordan du kan kan bruge kontrakten til at styre adfærd og indsats, og hvad en kontrakt som minimum skal indeholde - naturligvis med fuld fokus på den nye lov om ansættelseskontrakter.

Emner:

HR Regler og love