FAQ - Nyt om ferieloven

 • Hvordan afregner jeg ferietillæg til en medarbejder, som fratræder?

  Hvis medarbejderen fratræder og har ferie, der ikke er afholdt, skal du afregne og udbetale de optjente feriedage svarende til mindst 12,5% af den ferieberettigede løn inden medarbejderens sidste dag. I det beløb indgår ferietillæg på 1%.

  Hvis din medarbejder fratræder, og har holdt ferie uden at få udbetalt ferietillæg, skal du udbetale ferietillæg for de afholdte feriedage ved fratrædelse. Dette gælder også, selvom du normalt vil udbetale ferietillægget i to rater i henholdsvis maj og august.

 • Er det muligt at afvikle ferie i samme måned, som ferien optjenes?

  Ferie er først optjent ved månedens/lønperiodens afslutning. Hvis ferien afholdes i samme måned, som den optjenes, vil det være at regne som forskudsferie.

 • Optjener en medarbejder fuld ferie under orlov uden løn, hvis medarbejderen for eksempel har fri telefon?

  Medarbejderne optjener feriedage, hvis de modtager løn - enten helt eller delvist. Det betyder i praksis, at en medarbejder med fri bil, får pension eller andet af højere værdi også optjener ferie under ulønnet barsel. 

  Mere uafklaret er det, hvad der gælder for goder af minimal værdi, som for eksempel fri telefon, sundhedsforsikring eller avis. Der er endnu ikke en helt afklaret praksis på dette område, og svaret må afhænge af en konkret vurdering.

 • Får jeg som arbejdsgiver lønkompensation for de feriedage, som medarbejderen afholder?

  Virksomheden modtager lønkompensation for de dage, hvor medarbejderen afholder ferie med løn på samme vis som i ordningen, der fulgte trepartsaftalen af den 15. marts 2020.

 • Hvilke regler gælder for varsling af ferie ved lønkompensation?

  Hvis du har sendt dine medarbejdere hjem med fuld løn og modtager lønkompensation, kan du med 1 dags varsel kræve, at medarbejderne holder 1 feriedag pr. lønkompensationsperiode svarende til 28 kalenderdage.

  Du kan som arbejdsgiver højst pålægge afholdelse af fem feriedage.

  Arbejder medarbejderen på deltid, eller er arbejdstiden fordelt på en måde, at der ikke arbejdes 5 dage om ugen, skal medarbejderen bidrage forholdsmæssigt.