Særlige kursusbetingelser under COVID-19

Disse kursusbetingelser gælder vores fysiske kurser, som afholdes i april og maj måned 2021. Fysiske kurser vil blive afholdt under hensyntagen til de af Regeringen udstukne retningslinjer og anbefalinger. Vi anbefaler, at du læser kursusbetingelserne igennem, inden du tilmelder dig et kursus fra Lønskolen. Så kender du dine rettigheder og vores retningslinjer.

Tilmelding

Tilmelding til et kursus skal ske via www.lonskolen.dk eller via Lønskolens kursusadministration. Du vil som minimum altid blive bedt om at opgive navn, virksomhed, adresse, CVR-nr. og e-mailadresse.

Vi gør opmærksom på, at din tilmelding er bindende, og at en eventuel afbestilling altid skal ske skriftligt til kursus@lonskolen.dk

Bekræftelse

Når du tilmelder dig ét af vores kurser, vil du med det samme modtage en kvittering fra os på din tilmelding. Så snart din tilmelding er registreret i vores system, vil du modtage en e-mail fra os med en endelig bekræftelse på din tilmelding. Hvis du ikke modtager bekræftelsen i løbet af nogle dage, vil vi bede dig kontakte vores kursusafdeling på kursus@lonskolen.dk eller telefon 4816 6000.

Antal deltagere

Når vi afholder kurser, er det selvfølgelig altid med respekt for de gældende restriktioner om afstand og antal personer pr. kvadratmeter på kursus-afholdelsestidspunkt. Vi tager derfor kun det antal kursister ind, der gør det muligt at skabe god og forsvarlig afstand mellem vores kursister.

Afbestilling

Det er vigtigt for os, at vores kursister føler sig tilpasse og trygge ved at tage på kursus hos os. Vi har derfor ændret vores afbestillingsbetingelser således, at vores kursister har mulighed for at tage den endelige beslutning så tæt på kurset som muligt.

  • Ved afbestilling op til 10 dage før kursusstart vil kursusafgiften ikke blive faktureret.
  • Ved afbestilling mellem 0 og 9 dage før kursusstart vil hele kursusafgiften blive faktureret.
  • Ved afbud grundet sygdom kan du melde afbud uden at blive faktureret helt frem til kursusstart. 

OBS!

Hvis du har symptomer på sygdom, må du ikke deltage i vores kurser. Først, når der er gået 48 timer efter, at symptomerne er ophørt, er du velkommen på vores kurser. Det samme gør sig gældende, hvis en person i din husstand er påvist med COVID-19.

Du er til hver en tid velkommen til at overdrage din plads på kurset til en kollega. Vi skal blot have besked om ændringen via e-mail på kursus@lonskolen.dk senest to hverdage før kursusdatoen.

Hvis du udebliver fra kurset, vil du blive faktureret hele kursusbeløbet

Betalingsbetingelser

Du får tilsendt en faktura til betaling efter kurset. Betalingsfristen er 14 dage fra fakturadato.

Aflysning

Vi forbeholder os retten til at aflyse et kursus senest fem arbejdsdage før kursets start. Senere aflysning vil kun forekomme, hvis underviseren akut bliver ude af stand til at varetage undervisningen på grund af sygdom eller force majeure.

Ved eventuel aflysning vil du få direkte besked.

Lønskolens oplysningspligt til din kursusregistrering

Når du tilmelder dig et af vores kurser, indsamler vi oplysninger om dig og din virksomhed. Det gør vi for at kunne registrere dig som deltager og for at kunne sende dig information i forbindelse med din deltagelse via e-mail.

Vi opbevarer kun oplysningerne, så længe det er relevant for din deltagelse på kurset, og vi videregiver ikke oplysningerne til tredjepart. Du kan læse detaljerne i vores privatlivspolitik.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at skrive til kursus@lonskolen.dk.