Bliv fuldt uddannet i løn og få en rabat på 9.965 kr.

LessorLøn Lønuddannelse 2024

Vil du klædes på til at arbejde med løn, komme i dybden med LessorLøn og samtidig blive klar til at håndtere de mange juridiske discipliner, der ofte følger med arbejdet som lønbogholder? Så er LessorLøn Lønuddannelse 2024 noget for dig. Uddannelsen, som er sammensat af i alt 7 kursusdage og løber fra februar til juni 2024, giver dig ikke blot en solid viden om de enkelte fagdiscipliner, men også en unik mulighed for straks at omsætte de nyerhvervede færdigheder til praksis i lønsystemet.

Kursusdag 1 og 2

Grundforløb, løn

Lønkursus modul 1 + LessorLøn grundkursus

På grundforløbet kombinerer vi Lønkursus modul 1 med grundkurset i LessorLøn. På lønkurset, som afholdes på første kursusdag, kommer du gennem alle de grundlæggende aspekter af lønbehandlingen og får det store overblik over de love og regler, der knytter sig til lønbehandlingen. På anden kursusdag handler det om LessorLøn, som du får en introduktion til med fokus på oprettelse af medarbejdere, indberetning af fraværs- og orlovsregistreringer, korrektur og de forskellige faser i lønkørslen.

Kurset afholdes over to dage - den 7. og 8. februar 2024.

Kursusdag 3 og 4

Videregående forløb, løn

Lønkursus modul 2 + Lær mere om LessorLøn

På det videregående forløb i løn kombinerer vi Lønkursus modul 2 med Lær mere om LessorLøn. På lønkurset, som afholdes på første kursusdag, kommer du i dybden med lønberegningen og lærer om blandt andet personalegoder, pension og statistik.

På anden kursusdag lærer du endnu mere om LessorLøn og de mange funktioner og muligheder som for eksempel opsætning af lønarter og håndtering af aperiodiske lønkørsler.

Kurset afholdes over to dage - den 12. og 13. marts 2024.

Kursusdag 5

Finanskontering

Kombineret kursus i finanskontering

På det kombinerede kursus i finanskontering starter vi med en generel introduktion til, hvordan du konterer virksomhedens lønomkostninger og effektivt holder regnskabet i balance, og følger op med opstart og vedligehold af finanskonteringen i LessorLøn. Du kommer blandt andet i dybden med, hvordan du tilknytter finanskonti til lønarter, anvender bogføringsgrupper, afstemmer en lønseddel og konterer og hensætter lønomkostninger og feriepenge.

Kurset afholdes den 8. april 2024.

Kursusdag 6

Jura, del 1

Kontrakter, overenskomster og ferie

På dette kursus bliver du klædt på til at håndtere de vigtige juridiske discipliner, der ofte følger med lønarbejdet. Vi gennemgår forskellige typer overenskomster og giver dig det fulde overblik over den nye ferielov såvel som gode råd til håndteringen af den. Selvfølgelig kommer vi også ind på loven om ansættelsesbeviser, der netop er blevet skærpet, blandt andet i forhold til hvem der har krav på en kontrakt, og hvornår kontrakten senest skal foreligge. 

Kurset afholdes den 15. maj 2024.

Kursusdag 7

Jura, del 2

Barsel og sygdom

På kurset om barsel og sygdom får du overblik over regler, forpligtelser, rettigheder og muligheder i forbindelse med medarbejderes barsel og sygdom. På første del af kurset, som omhandler barsel, kommer du også i dybden med blandt andet barselsfonde og refusion, og så vil vi naturligvis have fuld fokus på de nye barselsregler, der trådte i kraft den 1. juli sidste år.

På anden del af kurset, som omhandler sygdom, kommer vi ind på kravene til både kommunen, arbejdsgiver og medarbejder ved sygdom, såvel som hvordan I i virksomheden kan arbejde med nedbringelse af sygefravær.

Kurset afholdes den 11. juni 2024.

 

Det praktiske

Alle kurser afholdes på adressen Engholm Parkvej 8, 3450 Allerød fra klokken 9.00 til 16.00.

Pris

Prisen for LessorLøn Lønuddannelse 2024 er 25.000,- ekskl. moms.

Det får du med i prisen

Vi sørger for fuld forplejning alle kursusdage.

Du får kursusmateriale udleveret, og efter sidste kursusdag får du også et kursusbevis.

Undervisningsform

Kurserne foregår som fællesundervisning, og du får som deltager stillet en computer til rådighed af Lessor på de dage, hvor det er påkrævet.

Der vil højst være 10 deltagere på holdet, så der er god tid og mulighed for sparring og dialog undervejs på kurset.

Særlige kursusbetingelser

Som følge af tilmeldigen vil du modtage en faktura på dit køb af Lønuddannelse 2024. Vores afbestillingsbetingelser gælder lønuddannelsen som helhed og ikke hvert enkelt kursus i lønuddannelsen. Det betyder, at du kan tilbageføre dit køb og afmelde dig den samlede  lønuddannelse i henhold til vores almindelige kursusbetingelser på baggrund af den første kursusdato.

Tilmelding

kurser, services, events og produkter inden for løn og personaleadministration fra Lønskolen og Lessor Group. Jeg er oplyst om, at jeg kan tilbagekalde mit samtykke, og jeg har læst privatlivspolitikken.